Çiftçi Kulübü Destek Paketi

Çiftçilerimiz gerek ulaşım sorunundan gerek yaşantısının getirdiği maddi sıkıntılardan birçok hastalığı görmezden gelmekte ve sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Erken müdahale edilmemesi nedeniyle basit hastalıklar ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Çiftçilerimizin çoğu sosyal güvenceden de yoksun durumdadır. Bebek ölümlerine de en çok kırsal kesimde rastlanması tesadüf değildir.

Üyelİk kapsamında verİlen hİzmetler

Üyelik kapsamında önemli ve kiritik çocuk hastalıkları desteği,obezite ve sağlıklı beslenme danışmanlığı, operasyon ikinci görüş, psikolojik danışmanlık ve sağlıklı üreme danışmanlığı hizmetlerini sağlıyoruz.

Operasyon İkinci Görüş Danışmanlığı

Üyeler ve üyelerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri yararlanabilir.

Paket çok sayıda ve önemli hastalıkları içermektedir.

Alınacak danışmanlık için herhangi bir ücret sınırı yoktur.

Psikolojik Danışmanlık

Telefonla ücretsiz bireysel psikolojik danışmanlık yanında ve Aile Danışmanlığı hizmeti sağlanmaktadır.

Obezite ve Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı

Ülkemizde özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlarda her ne kadar organik ve sağlıklı besinler tüketiliyor olsa da kilo kontrolü önemsenmemektedir ve bu da erken yaşlanma ve bazı hastalıklara yakalanma riskini arttırmaktadır.

Bilinç düzeyinin arttırılması ve uygulanabilir bazı öneriler verilmesi kişilerin yaşam kalitesini üst seviyelere ulaştırabilir.
 
Obeziteden şikâyeti olan ya da bu konuda bilgi edinmek isteyen kişiler için danışma hattı ile destek olunacak ve eğer kişinin ihtiyacı ya da isteği varsa 1 adet diyetisyen muayenesi organize edilecektir.

Önemli ve Kritik Çocuk Hastalıkları Desteği

Üyelerin bakmakla yükümlü olduğu çocukları sağlanan bir hizmettir. Çocuk ile 1 ebeveynin yol ve konaklama masrafları, İlgili rahatsızlıkla ilgili 2. doktor görüşü ve 10. Günden sonraki her gün için 150 TL gündelik yatış teminatını içermektedir.

Sınırlamalar

  • Yalnızca 0-13 yaş arası çocuklar
  • Yaşanılan şehirde tedavi imkânı yokluğuna ilişkin doktor raporu
  • Çocuk ve 1 ebeveyn için yol ve konaklama masrafları 5.000 TL ile  sınırlı
  • Hastane yatış masrafları 1.500 TL ile sınırlı

Üreme Sağlığı Danışmanlığı

Evli çiftlerin yaklaşık %15’inin kendi doğal çabaları ile çocuğu olamamaktadır.

Kısırlık/infertilite dediğimiz bu grup sayısal olarak toplumun önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve bazı nedenlerle sayıları gittikçe artmaktadır.

Kısırlık/infertilite günümüzde artan bir sorun olarak dikkati çekmektedir.
 
Mevcut Üye olan ve yeni üye olacak aile bireylerinin infertilitesi kanıtlanmış ve/veya kanıtlanması gerçekleşmeksizin durumu hakkında bilgi ve danışmalık ile yönlendirmenin yapılmasını içermektedir.

Çiftçiler Bizimle Daha Güvende…